Rondom Sint Laurens

Sint Laurens is een dorp in de gemeente Middelburg. Het dorp telt zo’n 1.000 inwoners en grenst aan de stad Middelburg. Er wordt gewerkt aan plannen om in en rond Sint Laurens nieuwe woningen te realiseren.

 • Number of properties

  Fase 1: 56 woningen

 • Property types

  alle-woningtypen & bouwkavels

 • Current Phase

  In verkoop

 • Planning Sale

  2022

About Rondom Sint Laurens

Het dorp Sint Laurens ligt net ten noorden van Middelburg. Historische lintbebouwing aan de Noordweg verbindt het dorp met Middelburg. Rondom het dorp is uitbreiding met nieuwbouwwoningen voorzien, waarvoor een plan is gemaakt. Ook is een besluit genomen over de fasering. Fase 1 gaat voornamelijk om woningen aan de zuidwestkant van het dorp, aangevuld met enkele vrije kavels aan de noordkant, langs de Wilgenhoekweg.

Het vastgestelde bestemmingsplan voor fase 1 is te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl door in te zoomen op de locatie. Onder downloads is het volledige stedenbouwkundig plan voor Sint Laurens te bekijken, met daarop tevens aangegeven wat daarvan in fase 1 zal worden uitgevoerd. Hier is ook het inmiddels vastgestelde beeldkwaliteitsplan geplaatst.

Number and types of properties

In het bestemmingsplan voor de eerste fase zijn 56 woningen mogelijk gemaakt. Aan de Wilgenhoekweg komen zes wat grotere vrije kavels. In het gebied ten zuidwesten van het dorp worden maximaal 48 woningen mogelijk gemaakt. We voorzien hier een mix van woningtypen, waaronder ook huurwoningen, tweekappers, levensloopbestendige woningen en vrije bouwkavels. Ook is een particulier initiatief aan de Wilgenhoekweg meegenomen in het plan. Voor de projectmatig te realiseren woningen gaat VG-D Vastgoedontwikkeling aan de slag, zie hiervoor hun website.

Het programma van de volgende fases hangt mede af van de ontwikkelingen in fase 1.

In samenwerking met enkele initiatiefnemers is gekeken of een aantal tiny houses geplaatst kan worden op een locatie ten noorden van het dorp. Deze locatie is inmiddels in gebruik genomen.

Planning

Het bestemmingsplan voor fase 1 is in maart 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. In mei 2022 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Het bouwrijp maken is in voorbereiding.

START VERKOOP 6 VRIJE KAVELS

Op 15 december 2022 is gestart met de verkoop van 6 vrije kavels in het noordelijk deel van Sint Laurens. De kavels die nog beschikbaar zijn ziet u in de status optie tekening, onder “Projecten downloads”. Informatie vindt u onderaan de pagina onder de tab ‘downloads. Inschrijfformulieren dient u te mailen naar info@middelburg.nl. Nieuwe inschrijvingen worden aan de wachtlijst toegevoegd. Het inschrijfformulieren kunt u eveneens onderaan deze pagina downloaden. Hier treft u ook alle overige verkoop informatie aan w.o. de kavelpaspoorten, kavelprijzen en het beeldkwaliteitsplan.

 

Interested?

Heeft u interesse en wilt u meer weten over het plan? Neem dan contact op met Jannita Dingemanse-Beunder via (0118) 67 53 79 of j.dingemanse@middelburg.nl 

Voor meer verkoopinformatie over de status van de vrije bouwkavels kunt u contact opnemen met Koen Aartsen via (0118)-67 52 15 of k.aartsen@middelburg.nl.

Voor de projectmatige woningen in fase 1 kunt u zich als belangstellende melden bij VG-D Vastgoedontwikkeling.

Downloads

Structuurschets Sint Laurens maart 2020
Uitbreidingsplan Sint Laurens_fase 1_mei 2023
Uitbreidingsplan Sint Laurens | fasering en onderzoek archeologie
Beeldkwaliteitsplan_Sint_Laurens 210203
Verkooptekening en kavelpaspoorten S1 tm S6 Sint Laurens-noord
Grondprijzen 2024- vrije-bouwkavels-Sint Laurens (Noord)
3.20200622_HIT informatienota hittebestendigheid van particuliere woningen
Groeneverhardingdef.qxp.qxp_compressed
Klimaatadaptieve tuin - final-v2 gecomprimeerd
Folder -duurzame nieuwbouw 2.0
Algemene verkoopvoorwaarden voor de verkoop van bouwterreinen 2023
Sint Laurens verkoopbrochure VRIJE KAVELS NOORD - (S1 tm S6)-002
Inschrijfformulier vrije kavel Sint Laurens
Status kavel opties Sint Laurens fase 1 NOORD-verkoop update-3
Protocol inschrijving, loting en toewijzing van vrije kavels Sint Laurens