Rondom Sint Laurens

Sint Laurens is een dorp in de gemeente Middelburg. Het dorp telt zo’n 1.000 inwoners en grenst aan de stad Middelburg. Er wordt gewerkt aan plannen om in en rond Sint Laurens nieuwe woningen te realiseren.

 • Aantal woningen

  Fase 1: 56 woningen

 • Woningtypen

  alle-woningtypen

 • Huidige Fase

  In ontwikkeling

 • Planning Verkoop

  2022

Over Rondom Sint Laurens

Het dorp Sint Laurens ligt net ten noorden van Middelburg. Historische lintbebouwing aan de Noordweg verbindt het dorp met Middelburg. Rondom het dorp is uitbreiding met nieuwbouwwoningen voorzien, waarvoor een plan is gemaakt. Ook is een besluit genomen over de fasering. Een bestemmingsplan voor de eerste fase is vanaf 4 juni in procedure. Dit gaat voornamelijk om woningen aan de zuidwestkant van het dorp, aangevuld met enkele vrije kavels aan de noordkant, langs de Wilgenhoekweg.

Vanaf 4 juni is het voorontwerp bestemmingsplan te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0687.BPSTLF1-VO01, of door in te zoomen op de locatie. Het plan is ook op afspraak in te zien bij de vakbalie op het stadskantoor. Op www.middelburg.nl/bestemmingsplansintlaurens vindt u een filmpje met een toelichting op de plannen en uitleg over de procedure.

Aantal en typen woningen

In het bestemmingsplan voor de eerste fase worden 56 woningen mogelijk gemaakt. Aan de Wilgenhoekweg komen zes wat grotere vrije kavels. In het gebied ten zuidwesten van het dorp worden maximaal 48 woningen mogelijk gemaakt. We voorzien hier een mix van woningtypen, waaronder ook huurwoningen, levensloopbestendige woningen en vrije bouwkavels. Ook is een particulier initiatief aan de Wilgenhoekweg meegenomen in het plan.

Het programma van de volgende fases hangt mede af van de ontwikkelingen in fase 1.

In samenwerking met enkele initiatiefnemers wordt gekeken of een aantal tiny houses geplaatst kan worden op een locatie ten noorden van het dorp. In principe heeft de initiatiefgroep hiervoor inmiddels voldoende deelnemers.

Planning

De gemeente werkt aan plannen voor nieuwbouw rondom het dorp. In september 2017 zijn conceptplannen in het dorp gepresenteerd, die vervolgens door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Begin 2019 is besloten over de fasering, waarna een bestemmingsplan voor de eerste fase is uitgewerkt.

Dit voorontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 4 juni tot en met 15 juli 2020 ter inzage. Daarna volgt een procedure voor het (al dan niet gewijzigde) ontwerp bestemmingsplan. De planning is dat wanneer alles vlot verloopt en er niet te veel en te moeilijke reacties worden ingediend, de start van de verkoop begin 2021 mogelijk zou moeten zijn.

 

Geïnteresseerd?

Heeft u interesse en wilt u meer weten? Neem dan contact op met Wilbert Dingemanse via (0118) 67 54 24 of w.dingemanse@middelburg.nl.

Downloads

Structuurschets Sint Laurens september 2019
Schetsontwerp uitbreiding Sint Laurens september 2019
Fasering bestemmingsplan september 2019
Beoordelingskader Sint Laurens totaalplan mei 2018
Toelichting bij beoordingskader Sint Laurens