Rondom Sint Laurens

Sint Laurens is een dorp in de gemeente Middelburg. Het dorp telt zo’n 1.000 inwoners en grenst aan de stad Middelburg. Er wordt gewerkt aan plannen om in en rond Sint Laurens nieuwe woningen te realiseren.

 • Aantal woningen

  Nog niet bekend

 • Woningtypen

  alle-woningtypen

 • Huidige Fase

  In ontwikkeling

 • Planning Verkoop

  2020

Over Rondom Sint Laurens

Het dorp Sint Laurens ligt net ten noorden van Middelburg. Historische lintbebouwing aan de Noordweg verbindt het dorp met Middelburg. Rondom het dorp is uitbreiding met nieuwbouwwoningen voorzien, waarvoor een plan is gemaakt. Verdere stappen richting realisatie worden gezet op het moment dat er in de regio nieuwe woningmarktafspraken zijn gemaakt.

Aantal en typen woningen

Het aantal woningen is nog niet bekend. Er wordt gestreefd naar een breed aanbod met diverse woningtypen, die zowel projectmatig als via zelfbouw gefaseerd gerealiseerd kunnen worden. Ook wordt in samenwerking met enkele initiatiefnemers gekeken of een aantal tiny houses geplaatst kan worden op een locatie ten noorden van het dorp.

Planning

Momenteel werkt de gemeente aan plannen voor nieuwbouw rondom het dorp. In september 2017 zijn conceptplannen in het dorp gepresenteerd, die in juli door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Het vervolg is afhankelijk van nieuw te maken woningmarktafspraken binnen de regio Walcheren.

Geïnteresseerd?

Heeft u interesse en wilt u meer weten? Neem dan contact op met Wilbert Dingemanse via (0118) 67 54 24 of w.dingemanse@middelburg.nl.

Downloads

Structuurvisie Sint Laurens juli 2016
Conceptontwerp plannen Sint Laurens zoals gepresenteerd september 2017
Conceptontwerp plannen Sint Laurens zoals gepresenteerd september 2017, voorstel eerste fase
Beoordelingskader Sint Laurens totaalplan mei 2018
Toelichting bij beoordingskader Sint Laurens