Rittenburg fase III (Update 15 april 2021)

In vervolg op de succesvolle ontwikkeling van de eerste twee fasen van de nieuwe wijk Rittenburg, wordt nu ook gewerkt aan de derde en laatste fase.

  • Aantal woningen

    107

  • Woningtypen

    appartementen & twee-onder-een-kap & eengezinswoningen & Levensloopbestendige woningen & Sociale huurwoningen

  • Huidige Fase

    In ontwikkeling

  • Planning Verkoop

    tweede helft 2021

Over Rittenburg fase III (Update 15 april 2021)

Rittenburg fase 3 wordt ontwikkelt door ontwikkelaar Vrolijk Leven b.v.

Wie is Vrolijk Leven en wat kunt u van hen op korte termijn verwachten? Wie zijn wij?
Vrolijk Leven is een projectontwikkelaar en ontwikkelt leefruimtes met als doel: een vrolijk leven voor mens en dier. Dat kunnen we alleen bereiken als we samen vorm geven aan de nieuwe leefruimten. Dit doen we samen met alle belanghebbenden zoals toekomstige bewoners, omwonenden, gemeenten en verenigingen. We beginnen iedere ontwikkeling door eerst goed te luisteren voordat er ook maar één streep op papier wordt gezet. Dit doen we tijdens interviews, workshops en bijeenkomsten met particulieren en organisaties. Zo houden we naast de woonwensen ook rekening met aanwezige en gewenste flora en fauna. Want pas als we weten wat er leeft, kunnen we een prettige leefruimte ontwikkelen waar iedereen vrolijk van wordt. Meer informatie zie (http://www.vrolijkleven.nl)  (http://www.bbvrolijk.nl)

Rittenburg III
Het plan Rittenburg III in Middelburg is opgebouwd uit vier blokken tussen de Grevelingenstraat en de watergang. Het plan is ruim opgezet in groenvoorzieningen. Dat ziet u terug in het openbare gebied en in de ruime kavels voor de woningen. Daarnaast kenmerkt het plan zich door een variatie in aanbod. De eerste drie blokken grenzen aan het lange deel van de Grevelingenstraat en worden voorzien van grondgebonden woningen zoals semi bungalows, rijwoningen (de sociale verhuur) en 2^1 kapwoningen. Het laatste blok op de hoek van de Grevelingenstraat en Stromenpad wordt ingevuld met appartementen en openbaar groen en vormt zo de toegang naar Rittenburg III.

Aantal en typen woningen

Het plan bevat ongeveer 107 woningen. Er wordt voorzien in een appartementengebouw. Er komen 20 sociale huurwoningen van Woongoed (dus onder de grens voor de huurtoeslag). Daarnaast komen er tweekappers, rijwoningen en levensloopbestendige woningen (woonprogramma op de begane grond).

 

Planning

Wat staat er voor binnenkort op de planning?

De gemeente heeft de omwonenden van Rittenburg III voorafgaand aan de bestemmingsplanprocedure in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van het plan. Vanwege Covid-19 zal dat niet met een inloopavond kunnen maar zoeken we naar een goede manier om de omwonenden digitaal, telefonisch en op afspraak te laten reageren op het ontwerpplan. De presentatie aan de omwonenden is dus geen verkoopmoment maar is een voorbereiding op de bestemmingsplanprocedure. Daarna wordt de officiële bestemmingsplanprocedure opgestart die we voor de zomer van 2021 hopen af te ronden. Een vastgesteld en onherroepelijk bestemmingsplan is nodig om daadwerkelijk te kunnen bouwen. Vastgesteld wil zeggen dat het is vastgesteld door de gemeenteraad. Onherroepelijk wil zeggen dat er geen beroep meer tegen mogelijk is. Is het bestemmingsplan onherroepelijk dan zal de gemeente het terrein bouwrijp maken en de ontwikkelaar beginnen met het in de verkoop brengen van de woningen. Het bestemmingsplan zegt alleen waar bijvoorbeeld woningen gebouwd mogen worden, met welke hoogte en dergelijke. Hoe de woningen er uit gaan zien, de kosten daarvan, dat is aan de ontwikkelaar.

 

Geïnteresseerd?

Inschrijven
Heeft u interesse in het plan en wilt u door de ontwikkelaar Vrolijk Leven B.V. op de hoogte worden gehouden van het derde deel van de wijk Rittenburg? Vul uw naam en e-mailadres in op http://www.inschrijfwebsite.nl en blijf op de hoogte. Heeft u zich al ingeschreven via Sprangers? Dan hoeft u niets te doen en wordt u op de hoogte gehouden door Vrolijk Leven. Het adressenbestand van Sprangers is overgegaan naar Vrolijk Leven B.V.

Wilt u meer weten over Rittenburg fase III? Neem dan contact met op met Jan-Willem de Wolf, projectleider van Rittenburg. Hij is bereikbaar via j.de.wolf@middelburg.nl of op telefoonnummer (0118) 67 52 59. U kunt zich ook bij hem aanmelden voor de gemeentelijke nieuwsbrief van Rittenburg; dan wordt u zowel door de gemeente als de ontwikkelaar op de hoogte gehouden.

 

Downloads

Er zijn geen downloads voor dit nieuwbouwproject op dit moment.

Rittenburg stedenbouwkundig plan
Planbeschrijving Rittenburg - april 2021
Presentatie WARK (welstand) - april 2021
Presentatie WARK 23 januari 2020