Ontwerpbestemmingsplan Essenvelt, toelichting en regels