Essenvelt

Aan de zuidkant van Middelburg wordt in de richting van Oost-Souburg de komende jaren een nieuwe wijk gebouwd.

 • Aantal woningen

  Maximaal 400

 • Woningtypen

  zelfbouw & appartementen & geschakelde-woningen & vrijstaande-woningen & twee-onder-een-kap

 • Huidige Fase

  In ontwikkeling

 • Planning Verkoop

  Begin 2021

Over Essenvelt

Aan de zuidkant van Middelburg, ten zuiden van de Erasmuswijk en Reijershove, in de richting van Oost-Souburg, wordt gewerkt aan een nieuwe wijk.

Het gebied wordt nu bouwrijp gemaakt. De ontwikkelaars zijn inmiddels ook bekend. De eerste appartementen worden gerealiseerd door Heijmans. Voor de overige woningen is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met AM Zeeland, Stevast Ontwikkeling en Novaform. De start van de verkoop van de vrije kavels is gepland voor begin 2021, de ontwikkelaars volgen later dit jaar.

Voor de vrije kavels zijn hieronder (onder downloads) een kaveltekening, prijslijst het beeldkwaliteitsplan en voorwaarden qua duurzaamheid beschikbaar. Als op korte termijn ook de kavelpaspoorten beschikbaar zijn, kan de verkoop daadwerkelijk starten.

Aantal en typen woningen

In het plan zijn maximaal 400 woningen opgenomen. Denk hierbij aan vrijstaande, geschakelde en twee-onder-één-kap woningen en appartementen. Een deel van het gebied wordt als vrije bouwkavel aangeboden. Onder downloads is een tekening opgenomen met daarop aangegeven wat in de eerste fase gerealiseerd zal gaan worden.

Planning

Het bouwrijp maken van het gebied is in de tweede helft van 2019 gestart en gaat door tot in 2021. Omdat het gebied deels opgehoogd wordt en er een lange periode nodig is om de bodem te laten inklinken, duurt het helaas langer dan gedacht voordat de bouw kan starten. De verwachte start van de bouw is begin 2022.

In verband met een Europese SCAPE subsidie op dit project is de aanleg van de waterpartijen afgerond in 2019. Op dit moment wordt het gebied verder bouwrijp gemaakt:

 • Er is begonnen met het ophogen van het terrein met zand. Daarbij verstevigen we de plaatsen waar de wegen in de toekomst komen extra. Hiervoor is veel zand nodig. Dit zand voeren we per vrachtwagen over de Torenweg aan. We hebben daarbij natuurlijk veel aandacht voor verkeersveiligheid en (het voorkomen van) overlast.
 • Hierna wordt het zand afgedekt met de grond die al op het terrein opgeslagen ligt. Dan gebeurt er ongeveer één jaar vrij weinig, voor het zicht. Maar in het gebied zelf is de ondergrond van de wegen en de bouwpercelen aan het inklinken. Op sommige plaatsen zal de grond wel een meter zakken.
 • Als dit achter de rug is wordt het riool aangelegd en de bouwstraten gelegd. Dit is eind 2021.
 • Volgens onze planning zijn dan april 2022 de eerste delen van Essenvelt bouwrijp. Vanaf dat moment kan de bouw van de eerste woningen beginnen. De rest van Essenvelt is in de zomer van 2022 bouwrijp.
 • Hierna wordt de nieuwe hoofdingang van Essenvelt aangelegd, in de vorm van een definitieve rotonde in de Torenweg.
 • Ten slotte worden de huidige kruising Oude Vlissingseweg – Reijersweg en het kruispunt van de Atalantalaan met de Oude Vlissingseweg ingericht.

Geïnteresseerd?

Heeft u interesse en wilt u meer weten? Neem dan voor de vrije bouwkavels contact op met Koen Aartsen via k.aartsen@middelburg.nl of (0118) 67 52 15.

Voor de projectmatige te realiseren woningen kan contact worden gezocht via essenvelt.nl en voor de eerste blokken met appartementen met Heijmans via verkoopzuid@heijmans.nl. Ook kunt u terecht bij Wilbert Dingemanse via w.dingemanse@middelburg.nl of (0118) 67 54 24.

Voor vragen over bijvoorbeeld het bouwrijp maken kunt u terecht bij projectleider Bas Kole via b.kole@middelburg.nl of (0118) 67 52 10. Het bouwrijp maken is ook te volgen via de BouwApp. Door de aannemer wordt hier regelmatig een update gegeven van de werkzaamheden, inclusief (drone)beelden.

Downloads

Tekening eerste fase Essenvelt
Vrije kavels - verkooptekening
Vrije kavels - grondprijzen
Vrije kavels - beeldkwaliteitsplan
Vrije kavels - voorwaarden duurzaamheid
Klimaatadaptieve tuin