Essenvelt

Aan de zuidkant van Middelburg wordt in de richting van Oost-Souburg de komende jaren een nieuwe wijk gebouwd.

 • Aantal woningen

  Circa 320 tot 400

 • Woningtypen

  zelfbouw & appartementen & geschakelde-woningen & vrijstaande-woningen & twee-onder-een-kap

 • Huidige Fase

  In ontwikkeling

 • Planning Verkoop

  2020

Over Essenvelt

Aan de zuidkant van Middelburg, ten zuiden van de Erasmuswijk en Reijershove, in de richting van Oost-Souburg, wordt gewerkt aan een nieuwe wijk. In juli 2019 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden, zodat er nu daadwerkelijk gebouwd kan worden.

Het gebied wordt nu bouwrijp gemaakt. Er worden waterpartijen gegraven en delen van het gebied worden opgehoogd. De contouren van de wijk zijn daardoor snel te zien. De start van de verkoop is gepland voor 2020. Dit hangt ook af van de snelheid waarmee het gebied bouwrijp kan worden gemaakt.

Een sfeerbeeld van de wijk inclusief voorlopige plattegrond, vindt u verderop op deze pagina (onder downloads).

Aantal en typen woningen

In het plan zijn maximaal 400 woningen opgenomen. Denk hierbij aan vrijstaande, geschakelde en twee-onder-één-kap woningen en appartementen. Een deel van het gebied wordt als vrije bouwkavel aangeboden.

Planning

Het bouwrijp maken van het gebied is in de tweede helft van 2019 gestart en gaat door tot in 2021. Omdat het gebied deels opgehoogd wordt en er een lange periode nodig is om de bodem te laten inklinken, duurt het helaas langer dan gedacht voordat de bouw kan starten. De start van de verkoop is gepland voor 2020, de verwachte start van de bouw is in 2021.

In verband met een Europese SCAPE subsidie op dit project wordt de aanleg van de waterpartijen afgerond in 2019.

Op de korte termijn worden de volgende zaken uitgevoerd:

 • Dieptedetectie > De uitvoering van de dieptedetectie naar niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog is gegund. De uitvoering is in november gestart en duurt tot eind maart 2020.
 • Transport zand > Er is van week 48 tot en met week 51 zand naar Essenvelt gebracht, later volgen nog meer transporten.
 • Verhuizing volkstuin Kweeklust, Zuid 1 > Omdat de huidige volkstuin moet wijken voor Essenvelt, is er een nieuwe volkstuin aangelegd, in het verlengde van volkstuin Zuid 2. De verhuizing van de huidige volkstuin naar de nieuwe volkstuin is al aan de gang. De huidige volkstuin zal uiterlijk in februari 2020 zijn ontmanteld.
 • Vervuilde grond > Verontreinigde grond is op locatie in een depot gezet. Hierna wordt de grond gezeefd en bemonsterd. Afhankelijk van de kwaliteit zal de grond ten slotte worden verwerkt of afgevoerd.
 • In januari wordt er een duiker onder de Torenweg aangelegd. De Torenweg blijft wel open voor verkeer.
 • In februari wordt een drinkwatertransportleiding van Evides verlegd.

Geïnteresseerd?

Heeft u interesse en wilt u meer weten? Neem dan voor de vrije bouwkavels contact met op met Wilbert Dingemanse via w.dingemanse@middelburg.nl of (0118) 67 54 24. Voor andere vragen kunt u terecht bij projectleider Bas Kole via b.kole@middelburg.nl of (0118) 67 52 10.

Downloads

Ontwerpbestemmingsplan Essenvelt, toelichting en regels
Plankaart Essenvelt
Beeldkwaliteitsplan Essenvelt concept
Analyse enquete Essenvelt
Tekening bouw- en woonrijp maken met suggestie invulling woningbouw
Presentatie inloopavond over het bouwrijp maken