Essenvelt

Aan de zuidkant van Middelburg wordt in de richting van Oost-Souburg de komende jaren een nieuwe wijk gebouwd.

 • Aantal woningen

  Maximaal 400

 • Woningtypen

  zelfbouw & appartementen & geschakelde-woningen & vrijstaande-woningen & twee-onder-een-kap & Levensloopbestendige woningen

 • Huidige Fase

  In verkoop

 • Planning Verkoop

  Continu

Over Essenvelt

Aan de zuidkant van Middelburg, ten zuiden van de Erasmuswijk en Reijershove, in de richting van Oost-Souburg, wordt gewerkt aan een nieuwe wijk.

Het gebied wordt nu bouwrijp gemaakt. De ontwikkelaars zijn inmiddels ook bekend. De eerste appartementen worden gerealiseerd door Heijmans. Voor de overige woningen is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met AM Zeeland, Stevast Ontwikkeling en Novaform. De verkoop van zowel de vrije kavels als van de eerste woningen (grondgebonden en appartementen) is inmiddels gestart.

Voor de vrije kavels is hieronder (onder downloads) alle verkoopinformatie, inclusief inschrijfformulieren beschikbaar.

Aantal en typen woningen

In het plan zijn maximaal 400 woningen opgenomen. Denk hierbij aan vrijstaande, geschakelde en twee-onder-één-kap woningen en appartementen. Een deel van het gebied wordt als vrije bouwkavel aangeboden. Onder downloads is een tekening opgenomen met daarop aangegeven wat in de eerste fase gerealiseerd zal gaan worden.

De eerste twee blokken met appartementen worden onder de naam De Heeren van Essen gerealiseerd door Heijmans.

Overige projectmatige woningen worden gerealiseerd door de Ontwikkelcombinatie Essenvelt. Als eerste worden de woningen langs de hoofdroute door het plan gebouwd.

Vrije kavels worden door de gemeente aangeboden. Deze zijn vanaf juni 2021 in verkoop.

Planning

Het bouwrijp maken van het gebied is in de tweede helft van 2019 gestart. Omdat het gebied deels opgehoogd wordt en er een lange periode nodig is om de bodem te laten inklinken, duurt het helaas langer dan gedacht voordat de bouw kan starten. De verwachte start van de bouw is begin 2022.

In verband met een Europese SCAPE subsidie op dit project is de aanleg van de waterpartijen afgerond in 2019. Daarna is en wordt verder bouwrijp gemaakt:

 • Er is begonnen met het ophogen van het terrein met zand.
 • Hierna is het zand afgedekt met de grond die al op het terrein opgeslagen ligt plus grond die van elders is aangevoerd.
 • Daarna is het riool aangelegd en de bouwstraten gelegd.
 • Volgens onze planning zijn dan april 2022 de eerste delen van Essenvelt bouwrijp. Vanaf dat moment kan de bouw van de eerste woningen beginnen. De rest van Essenvelt is in de zomer van 2022 bouwrijp.
 • Hierna wordt de nieuwe hoofdingang van Essenvelt aangelegd, in de vorm van een definitieve rotonde in de Torenweg.
 • Ten slotte worden de huidige kruising Oude Vlissingseweg – Reijersweg en het kruispunt van de Atalantalaan met de Oude Vlissingseweg ingericht.

De verkoop van vrije kavels is in juni 2021 gestart, de verkoop van de eerste projectmatige woningen (inclusief appartementen) in december 2021.

Geïnteresseerd?

Heeft u interesse en wilt u meer weten? Neem dan voor de vrije bouwkavels contact op met Koen Aartsen via k.aartsen@middelburg.nl of (0118) 67 52 15. Bij afwezigheid kan dat ook met Wilbert Dingemanse via w.dingemanse@middelburg.nl of (0118) 67 54 24.

De projectmatig te realiseren woningen worden gerealiseerd door de Ontwikkelcombinatie Essenvelt (OCE). Informatie is te vinden via essenvelt.nl.

De eerste twee blokken met appartementen worden gerealiseerd door Heijmans. Informatie hierover vindt u via deheerenvanessen.nl.

Voor vragen over bijvoorbeeld het bouwrijp maken kunt u terecht bij projectleider Bas Kole via b.kole@middelburg.nl of (0118) 67 52 10. Het bouwrijp maken is ook te volgen via de BouwApp. Door de aannemer wordt hier regelmatig een update gegeven van de werkzaamheden, inclusief (drone)beelden.

Downloads

Tekening eerste fase Essenvelt
Vrije kavels | verkoopbrochure
Vrije kavels | verkooptekening
Vrije kavels | grondprijzen
Vrije kavels | beeldkwaliteitsplan
Vrije kavels | voorwaarden duurzaamheid
Vrije kavels | inschrijfformulier vrijstaand
Vrije kavels | inschrijfformulier tweekapper duo
Vrije kavels | inschrijfformulier tweekapper individueel
Vrije kavels | kavelpaspoorten
Vrije kavels | protocol inschrijving, loting en toewijzing
Klimaatadaptieve tuin
Sonderingen vrije kavels - geotechnisch rapport