Op deze kavel kunt u een vrijstaande woning bouwen. De oppervlakte van de kavels zijn 652 m2 (BK93) en 660 m2 (BK59), de grondprijzen zijn respectievelijk € 209.064,- en € 218.018,-.