Er is veel belangstelling voor wonen in de nieuwe wijk Rittenburg in Middelburg. De gemeente is inmiddels begonnen met de voorbereidingen van fase III: het voormalige terrein van Leté aan de Grevelingenstraat.
Afronden sloopwerkzaamheden
De sloopwerkzaamheden van de voormalige gebouwen van Leté aan de Grevelingenstraat bevinden zich in een afrondende fase. Naar verwachting zal de sloop medio september/oktober worden afgerond. Wat achterblijft, is een grote hoeveelheid puin dat later dit jaar hergebruikt zal worden voor reconstructie van Middelburgse wegen. De vloer die achterblijft op het terrein wordt later verwijderd. Eerst wordt nog bekeken op welke manier dit het beste kan om mogelijke vervuiling te voorkomen.
Plannen terrein
Voorlopig blijft het terrein aan de Grevelingenstraat braak liggen. Zodra er overeenstemming is met een ontwikkelaar kan het bestemmingsplan in procedure worden gebracht. Een bestemmingsplanprocedure doorlopen neemt ongeveer een jaar in beslag.